Integritetspolicy för GemTicket

På GemTicket är en av våra huvudprioriteringar våra besökares integritet. Detta integritetspolicydokument innehåller typer av information som samlas in och registreras av GemTicket och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller endast våra online-aktiviteter och är giltig för besökare till vår webbsida med angående information som de delar och/eller samlar in i GemTicket. Denna policy är inte gällande någon information som samlas offline eller via andra kanaler än denna webbsida.

Medgivande

Genom att använda vår webbsida, samtycker du till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information vi samlar in

Den personliga information som du ombeds lämna, och skälen till varför du ombeds att tillhandahålla den, kommer att göras tydliga för dig när vi ber dig att tillhandahålla din personliga information.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor du kan skicka till oss och all annan information du kan välja att tillhandahålla.

När du registrerar dig för ett konto kan vi be om din kontaktinformation, inklusive uppgifter som namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder informationen vi samlar in på olika sätt, inklusive:

  • Tillhandahåller, underhåller och förbättrar våra tjänster
  • För att personalisera din upplevelse
  • För att tillåta oss att bättre tjänstge dig
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller genom någon av våra partners, inklusive för kundtjänst, för att förse dig med uppdateringar och annan information som rör webbplatsen och för marknadsförings- och reklamsyften
  • Skicka e-post och SMS till dig
  • Skicka push-meddelanden till dig
  • Hitta och förebygga bedrägerier

Din information lagras endast så länge som det finns behov av att spara den för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in i enlighet med denna integritetspolicy. Vi behandlar dina uppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig eller den organisation du representerar eller arbetar på uppdrag av.

Loggfiler

GemTicket följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och är en del av värdtjänsternas analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, referens-/utgångssidor och möjligen antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbsignaler

GemTicket använder cookies för att lagra information, såsom ditt språkval, för att ge dig en bättre upplevelse. Cookies används för att förbättra din upplevelse med vår webbsida.

För att förstå hur webbplatsen används och för att få data för vår förbättringsarbete, samlar vi in statistik om varje besök via Google Analytics. Informationen innehåller, till exempel, data om cookies-ID, IP-nummer, webbläsare och vilka sidor som besöks och sparas i 26 månader.

Specifikt använder vi cookies för att identifiera om du är en ny besökare eller inte. Vi sparar det unika värde som cookie i din webbläsare tar emot (cookies ID). IP-nummer används för att identifiera geografiska platser av våra besökare.

Vi vill säkerställa att du är fullständigt känner till alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt att:

Rätt att få tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personliga data. Vi kan ta ut en liten avgift för detta.

Rätt att korrigera – Du har rätt att begära att vi korrigerar någon information som du tror är felaktig. Du har också rätt att begära att vi fyller i all information som du tror är ofullständig.

Rätt att radera – Du har rätt att begära att vi raderar dina personliga data, under vissa omständigheter.

Rätt att begränsa behandling – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personliga data, under vissa omständigheter.

Rätt att upphäva behandling – Du har rätt att upphäva vår behandling av dina personliga data, under vissa omständigheter.

Rätt att överföra data – Du har rätt att begära att vi överför data som vi har samlat till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa omständigheter.

Om du begär, har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill använda någon av dessa rättigheter, kontakta oss.

Information om barn

En annan del av vår prioritet är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras onlineaktivitet.

GemTicket samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats, rekommenderar vi starkt att du kontaktar oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.